Cymru

17 Mar 2017

Cyfnod Newydd i ERS Cymru

Wrth iddi ymuno â ERS Cymru, mae Jess Blair yn nodi'r heriau a'r cyfleoedd i ddyfnhau democratiaeth Cymru Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae’r tirlun wleidyddol wedi newid yn sylfaenol dros y byd. Rydym wedi gweld y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â Llywydd Trump a dau etholiad yng Ngogledd Iwerddon. Tedyd eleni ddim yn debygol o fod yn llai cyffrous gydag […]
3 Feb 2017

Diwygio yn y Senedd a system gyfrannol i lywodraeth leol: wythnos gyffrous i ddemocratiaeth Gymru

Blog available in English here Wrth i’r byd wleidyddol gael ei dynnu oddi ar ei hechel mewn mis cyntaf cythryblus yn 2017, gallai faddau i chi os ydych wedi methu rhai datblygiadau yn agenda diwygio etholiadol yng Nghymru. Cadwch o’n ddistaw, ond ar y cyfan, mae hyn wedi bod yn wythnos hynod arwyddocaol. Mae yna ddau ddatblygiad sylweddol wedi bod i’n achos - ac yn ganlyniad i ymgyrchoedd tymor […]
30 Nov 2016

Wedi Brexit, mae’n hen bryd cael Senedd mwy a chryfach

'Boed i chi fyw mewn cyfnod difyr' medd yr hen dywediad Tseiniaidd. A ni all neb gwadu ein bod yn gwneud hynny ar hyn o bryd: mae Brexit, systemau pleidiol mewn fflwcs, a chyfansoddiad mewn cynnwrf i gyd yn marcio amser newydd ar gyfer y DU. Ond gyda phwerau allai fod yn arwyddocaol yn debygol o fynd i Gynulliad Cymru wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, a gyda’r Mesur Cymru ar hyn o bryd am […]
28 Sep 2016

“Plîs, Syr, Gallwn Gael Ychydig Mwy?”: Rhaglen Lywodraethu Cymru

Pan ddatganwyd y byddai Llywodraeth Cymru yn gohirio ei Raglen Llywodraethu am 100 diwrnod, mi gododd fy nisgwyliadau. Gan gymryd i ystyriaeth y shifft tectonig enfawr yn Brexit, bod arweinyddiaeth newydd yn Llywodraeth y DU, ac yn dilyn y rhifyddeg Cynulliad ei bod ei ddull o bennu penderfyniadau yn gorfod bod yn fwy cynhwysol o’r pleidiau eraill, roedd hyn yn ffordd resymegol ymlaen. O ystyried […]
31 May 2016

Pythefnos drydanol yng Nghymru...ond beth nesaf?

This blog is available in English here Phew! Wel, tydem ddim wedi arfer efo ddrama wleidyddol ym Mae Caerdydd I’r fath raddau y gwelwyd yn yr wythnosau diwethaf. Gyda canlyniad yr etholiad yn Llafur yn ennill 29 o 60 sedd, roedd y bleidlais yn y Senedd yn rhoi Carwyn Jones Llafur a Leanne Wood o Blaid Cymru yn gyfartal yn y ras i fod yn Brif Weinidog yn gwbl annisgwyl, hyd yn oed i'r sylwebwyr […]
25 Apr 2016

Cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn crebachu

An English version of this blog is available here // Mae fersiwn Saesneg o’r blog yma ar gael yma Darllenwch ein hadroddiad newydd, 'Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol' yma Yn gyffredinol, mae amrywiaeth mewn Seneddau ar y cynnydd ar draws y DU a'r byd. Ond mae'n bell o fod yn anochel - a mae gwneud ein sefydliadau adlewyrchu'r cyhoedd maent yn eu cynrychioli yn waith caled. Felly mae'n anffodus […]
18 Apr 2016

Dylem sicrhau fod pob llais yn cael ei glywed

[This blog is available in English here] Erbyn hyn dim ond 17 diwrnod sydd i fynd tan etholiad Cynulliad Cymru. Mae’r Pleidiau yn datgan eu polisïau ar gyfer y Cynulliad nesaf ddydd wrth ddydd. Felly, rydym yn galw ar y pleidiau i adfywio democratiaeth yng Nghymru. Rydym eisoes yn gwneud gwahaniaeth: Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi ymrwymo i gefnogi ein ' Addewid Ieuenctid ' - chwe […]
15 Apr 2016

Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb

Darllenwch ein maniffesto, “ Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb ”, yma Yn y bôn, mae democratiaeth yn ddathliad o amrywiaeth. Mae democratiaeth yn mynnu bod y dadleuon yn cael eu profi, craffu a'u gwirio, o’u ffurfio i ddatblygu a cynnal polisiau. Dyna pam ei bod yn bwysig bod y cefndir y rhai yn gwneud hynny mor amrywiol â phosibl - i gael y safbwyntiau ehangaf seiliedig ar y […]
12 Apr 2016

Gadewch y Golau i Mewn: Sut i gael gwleidyddiaeth fwy agored i Gymru

Mewn wythnos pan fu gwleidyddion yng Nghymru a ledled y DU yn datgan eu sefyllfa ariannol yn dilyn rhyddhau'r 'Panama Papers', heddiw rydym yn falch i lawnsio ein “ miniffesto ” ar gwneud llywodraeth fwy agored i Gymru. Rydym yn credu ei bod yn amser i 'adael y golau i mewn' ar bob agwedd o wleidyddiaeth Cymru, wrth i'r Cynulliad ennill mwy o bwerau a chyfrifoldebau. Fel y dywedwn yn ein […]
7 Apr 2016

Ennyn Diddordeb Pobl Ifanc mewn Democratiaeth

Yr wythnos hon, bydd ymgyrchwyr yn lansio chwech ‘addewid ieuenctid’ y maent am i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru eu cefnogi, cyn etholiad Cynulliad Cymru mewn pedair wythnos yn unig. ‘ Addewid Ieuenctid: Ennyn Diddordeb Pobl Ifanc mewn Democratiaeth ’ yw galwad ERS Cymru i bleidiau gwleidyddol Cymru weithredu wrth i ni nesáu at 5 Mai. Mae Electoral Reform Society Cymru yn galw am y pleidiau i […]