ERS Cymru

3 Feb 2017

Diwygio yn y Senedd a system gyfrannol i lywodraeth leol: wythnos gyffrous i ddemocratiaeth Gymru

Blog available in English here Wrth i’r byd wleidyddol gael ei dynnu oddi ar ei hechel mewn mis cyntaf cythryblus yn 2017, gallai faddau i chi os ydych wedi methu rhai datblygiadau yn agenda diwygio etholiadol yng Nghymru. Cadwch o’n ddistaw, ond ar y cyfan, mae hyn wedi bod yn wythnos hynod arwyddocaol. Mae yna ddau ddatblygiad sylweddol wedi bod i’n achos - ac yn ganlyniad i ymgyrchoedd tymor […]
2 Feb 2017

Senedd reform and local PR: an exciting week for Welsh democracy

As the political world shifts from its axis in a tumultuous first month of 2017, you’d be forgiven for missing on some other developments in the electoral reform agenda in Wales. Whisper it, but all in all, this has been a remarkable week. Two developments are advancing our cause significantly – and are the culmination of ERS’ long-term campaigns. First, the Cabinet Secretary for Local Government […]
30 Nov 2016

Wedi Brexit, mae’n hen bryd cael Senedd mwy a chryfach

'Boed i chi fyw mewn cyfnod difyr' medd yr hen dywediad Tseiniaidd. A ni all neb gwadu ein bod yn gwneud hynny ar hyn o bryd: mae Brexit, systemau pleidiol mewn fflwcs, a chyfansoddiad mewn cynnwrf i gyd yn marcio amser newydd ar gyfer y DU. Ond gyda phwerau allai fod yn arwyddocaol yn debygol o fynd i Gynulliad Cymru wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, a gyda’r Mesur Cymru ar hyn o bryd am […]
31 May 2016

Pythefnos drydanol yng Nghymru...ond beth nesaf?

This blog is available in English here Phew! Wel, tydem ddim wedi arfer efo ddrama wleidyddol ym Mae Caerdydd I’r fath raddau y gwelwyd yn yr wythnosau diwethaf. Gyda canlyniad yr etholiad yn Llafur yn ennill 29 o 60 sedd, roedd y bleidlais yn y Senedd yn rhoi Carwyn Jones Llafur a Leanne Wood o Blaid Cymru yn gyfartal yn y ras i fod yn Brif Weinidog yn gwbl annisgwyl, hyd yn oed i'r sylwebwyr […]
25 Apr 2016

Cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn crebachu

An English version of this blog is available here // Mae fersiwn Saesneg o’r blog yma ar gael yma Darllenwch ein hadroddiad newydd, 'Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol' yma Yn gyffredinol, mae amrywiaeth mewn Seneddau ar y cynnydd ar draws y DU a'r byd. Ond mae'n bell o fod yn anochel - a mae gwneud ein sefydliadau adlewyrchu'r cyhoedd maent yn eu cynrychioli yn waith caled. Felly mae'n anffodus […]
18 Apr 2016

Dylem sicrhau fod pob llais yn cael ei glywed

[This blog is available in English here] Erbyn hyn dim ond 17 diwrnod sydd i fynd tan etholiad Cynulliad Cymru. Mae’r Pleidiau yn datgan eu polisïau ar gyfer y Cynulliad nesaf ddydd wrth ddydd. Felly, rydym yn galw ar y pleidiau i adfywio democratiaeth yng Nghymru. Rydym eisoes yn gwneud gwahaniaeth: Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi ymrwymo i gefnogi ein ' Addewid Ieuenctid ' - chwe […]
15 Apr 2016

Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb

Darllenwch ein maniffesto, “ Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb ”, yma Yn y bôn, mae democratiaeth yn ddathliad o amrywiaeth. Mae democratiaeth yn mynnu bod y dadleuon yn cael eu profi, craffu a'u gwirio, o’u ffurfio i ddatblygu a cynnal polisiau. Dyna pam ei bod yn bwysig bod y cefndir y rhai yn gwneud hynny mor amrywiol â phosibl - i gael y safbwyntiau ehangaf seiliedig ar y […]
12 Apr 2016

Gadewch y Golau i Mewn: Sut i gael gwleidyddiaeth fwy agored i Gymru

Mewn wythnos pan fu gwleidyddion yng Nghymru a ledled y DU yn datgan eu sefyllfa ariannol yn dilyn rhyddhau'r 'Panama Papers', heddiw rydym yn falch i lawnsio ein “ miniffesto ” ar gwneud llywodraeth fwy agored i Gymru. Rydym yn credu ei bod yn amser i 'adael y golau i mewn' ar bob agwedd o wleidyddiaeth Cymru, wrth i'r Cynulliad ennill mwy o bwerau a chyfrifoldebau. Fel y dywedwn yn ein […]
7 Apr 2016

Political parties in Wales need to give young people a voice

[Gallwch ddarllen y blog yma yn y Gymraeg] It’s no news to say that youth engagement in formal politics is in a pretty parlous state – particularly when it comes to turnout. Just 43% of 18-24 year olds voted in the last Westminster election: the gap between engagement in politics between young people and old people is growing, and will only get worse if urgent action isn’t taken. In Wales, there […]
23 Feb 2016

Parties need to open up in the 21st century – including Labour

The following is a report from ERS Cymru’s fringe at Welsh Labour Party conference in Llandudno on the 20 th February on how Labour and other parties should open up and modernise to reflect how voters and democracy has changed. With distrust in politics on the rise and tribal ties breaking down, the challenge for Labour and political parties is more than simply winning an election, said Steve […]