Plaid Cymru

4 Feb 2016

Leanne Wood: Ni angen deddf Cynrychiolaeth y Bobl Cymreig

Mae hwn yn blog gwadd gan Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru . Mae'r farn a fynegir yma yn un yr awdur ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn yr Electoral Reform Society. Yr wythnos hon trefnodd y Gymdeithas Diwygio Etholiadol ddadl yn Aberystwyth ar y testun ‘Democratiaeth.’ Fel y prif siaradwr, cefais y cyfle i amlinellu cynlluniau Plaid Cymru i greu llywodraeth fwy hygyrch, agored ac […]
4 Feb 2016

Leanne Wood: We need a Welsh Representation of the People Act

This is a guest blog by Leanne Wood, leader of Plaid Cymru. The opinions expressed here are the author’s own and do not necessarily reflect those of the Electoral Reform Society. This week the Electoral Reform Society organised a debate event in Aberystwyth on democracy. As the keynote speaker, I was given the opportunity to outline Plaid Cymru’s proposals for opening up and making our government […]