Senedd

17 Mar 2017

Cyfnod Newydd i ERS Cymru

Wrth iddi ymuno â ERS Cymru, mae Jess Blair yn nodi'r heriau a'r cyfleoedd i ddyfnhau democratiaeth Cymru Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae’r tirlun wleidyddol wedi newid yn sylfaenol dros y byd. Rydym wedi gweld y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â Llywydd Trump a dau etholiad yng Ngogledd Iwerddon. Tedyd eleni ddim yn debygol o fod yn llai cyffrous gydag […]
3 Feb 2017

Diwygio yn y Senedd a system gyfrannol i lywodraeth leol: wythnos gyffrous i ddemocratiaeth Gymru

Blog available in English here Wrth i’r byd wleidyddol gael ei dynnu oddi ar ei hechel mewn mis cyntaf cythryblus yn 2017, gallai faddau i chi os ydych wedi methu rhai datblygiadau yn agenda diwygio etholiadol yng Nghymru. Cadwch o’n ddistaw, ond ar y cyfan, mae hyn wedi bod yn wythnos hynod arwyddocaol. Mae yna ddau ddatblygiad sylweddol wedi bod i’n achos - ac yn ganlyniad i ymgyrchoedd tymor […]
2 Feb 2017

Senedd reform and local PR: an exciting week for Welsh democracy

As the political world shifts from its axis in a tumultuous first month of 2017, you’d be forgiven for missing on some other developments in the electoral reform agenda in Wales. Whisper it, but all in all, this has been a remarkable week. Two developments are advancing our cause significantly – and are the culmination of ERS’ long-term campaigns. First, the Cabinet Secretary for Local Government […]
1 Dec 2016

Building a stronger National Assembly, or why 'We’re Gonna Need a Bigger Boat...'

Given the tidal waves that have rocked our politics this year, it may seem an unusual time to be discussing the need for more Assembly Members. In a year of populist shocks and rhetoric, the call for more AMs is difficult, and to many, treacherous waters indeed. But it is also necessary. The political weather has changed, making the challenge of ensuring the Assembly can navigate the new seas we […]
30 Nov 2016

Wedi Brexit, mae’n hen bryd cael Senedd mwy a chryfach

'Boed i chi fyw mewn cyfnod difyr' medd yr hen dywediad Tseiniaidd. A ni all neb gwadu ein bod yn gwneud hynny ar hyn o bryd: mae Brexit, systemau pleidiol mewn fflwcs, a chyfansoddiad mewn cynnwrf i gyd yn marcio amser newydd ar gyfer y DU. Ond gyda phwerau allai fod yn arwyddocaol yn debygol o fynd i Gynulliad Cymru wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, a gyda’r Mesur Cymru ar hyn o bryd am […]
31 May 2016

Pythefnos drydanol yng Nghymru...ond beth nesaf?

This blog is available in English here Phew! Wel, tydem ddim wedi arfer efo ddrama wleidyddol ym Mae Caerdydd I’r fath raddau y gwelwyd yn yr wythnosau diwethaf. Gyda canlyniad yr etholiad yn Llafur yn ennill 29 o 60 sedd, roedd y bleidlais yn y Senedd yn rhoi Carwyn Jones Llafur a Leanne Wood o Blaid Cymru yn gyfartal yn y ras i fod yn Brif Weinidog yn gwbl annisgwyl, hyd yn oed i'r sylwebwyr […]
31 May 2016

An electric few weeks in Wales…So what’s next?

Yn y Gymraeg yma Phew! Well, we’re not used to political drama in Cardiff Bay of the scale witnessed over the past few weeks. With the election resulting in Labour winning 29 of 60 seats, the tie between Labour’s Carwyn Jones and Plaid Cymru’s Leanne Wood for First Minister was highly unexpected, even to the most seasoned commentators. So amid all the sound and fury, what does this mean for […]
25 Apr 2016

Cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn crebachu

An English version of this blog is available here // Mae fersiwn Saesneg o’r blog yma ar gael yma Darllenwch ein hadroddiad newydd, 'Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol' yma Yn gyffredinol, mae amrywiaeth mewn Seneddau ar y cynnydd ar draws y DU a'r byd. Ond mae'n bell o fod yn anochel - a mae gwneud ein sefydliadau adlewyrchu'r cyhoedd maent yn eu cynrychioli yn waith caled. Felly mae'n anffodus […]
25 Apr 2016

A stagnating Senedd?

Mae fersiwn Cymraeg o’r blog yma ar gael yma // A Welsh-language version of this blog is available here Read ‘ Women in the National Assembly ’ here In general, diversity in Parliaments is on the rise across the UK and the world. But it’s by no means inevitable, or uniform – and making our often archaic institutions reflect the public they represent takes hard work. So it’s always disappointing […]
18 Apr 2016

Dylem sicrhau fod pob llais yn cael ei glywed

[This blog is available in English here] Erbyn hyn dim ond 17 diwrnod sydd i fynd tan etholiad Cynulliad Cymru. Mae’r Pleidiau yn datgan eu polisïau ar gyfer y Cynulliad nesaf ddydd wrth ddydd. Felly, rydym yn galw ar y pleidiau i adfywio democratiaeth yng Nghymru. Rydym eisoes yn gwneud gwahaniaeth: Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi ymrwymo i gefnogi ein ' Addewid Ieuenctid ' - chwe […]