Senedd2016

25 Apr 2016

Cynrychiolaeth menywod yn y Cynulliad yn crebachu

An English version of this blog is available here // Mae fersiwn Saesneg o’r blog yma ar gael yma Darllenwch ein hadroddiad newydd, 'Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol' yma Yn gyffredinol, mae amrywiaeth mewn Seneddau ar y cynnydd ar draws y DU a'r byd. Ond mae'n bell o fod yn anochel - a mae gwneud ein sefydliadau adlewyrchu'r cyhoedd maent yn eu cynrychioli yn waith caled. Felly mae'n anffodus […]
18 Apr 2016

Dylem sicrhau fod pob llais yn cael ei glywed

[This blog is available in English here] Erbyn hyn dim ond 17 diwrnod sydd i fynd tan etholiad Cynulliad Cymru. Mae’r Pleidiau yn datgan eu polisïau ar gyfer y Cynulliad nesaf ddydd wrth ddydd. Felly, rydym yn galw ar y pleidiau i adfywio democratiaeth yng Nghymru. Rydym eisoes yn gwneud gwahaniaeth: Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi ymrwymo i gefnogi ein ' Addewid Ieuenctid ' - chwe […]