Electoral Reform Society Cymru

Wales
Electoral Reform Society Cymru
The campaign for electoral reform in Wales

Electoral Reform Society Cymru

The Electoral Reform Society Cymru operates on a simple premise – that politics can be better than it is.  We are campaigning for a better democracy in Wales, and across the UK.

Our vision is a representative democracy fit for the 21st century. We know that every year that passes with our steam age political system still in place, is a year of missed opportunity for the people of Wales. We believe in a democracy where:

  • Every vote and every voice has value and should be heard
  • Everyone is able to shape the decisions that affect their lives
  • Our institutions reflect the people they serve
  • People are able to hold those in power to account
  • Politics offers people real alternatives.

Yr egwyddor syml y mae Electoral Reform Society Cymru yn ei dilyn yw y gall gwleidyddiaeth fod yn well. Rydym ni’n ymgyrchu dros well democratiaeth yng Nghymru ac ar draws y DU.

Ein gweledigaeth yw democratiaeth gynrychioliadol sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain. Fe wyddom fod pob blwyddyn sy’n pasio, a ninnau’n parhau i weithredu system wleidyddol o’r oes o’r blaen, yn flwyddyn o gyfle a gollwyd i bobl Cymru. Rydym ni’n credu mewn democratiaeth:

  • lle mae pob pleidlais a phob barn o werth ac yn haeddu gwrandawiad;
  • lle mae pawb yn gallu gwneud penderfyniadau ar y hyn sy’n effeithio ar eu bywydau
  • lle mae ein sefydliadau’n adlewyrchu’r bobl mae nhw’n eu gwasanaethu
  • lle mae pobl yn gallu dal y rheini sydd â grym i gyfrif
  • lle mae gwleidyddiaeth yn cynnig dewisiadau go iawn i bobl.

Electoral Reform Society Cymru on Facebook & Twitter

Meet the team

Read our reports

The latest news about Welsh democracy
Why Wales needs more Assembly Members
Time to re-organise local government in Wales?