Plaid Cymru

4th March 2017
Expired
4 Mar 2017
Tags: 
Plaid Cymru
party conference

Share

Event:

A oes angen mwy o Aelodau Cynulliad? Do we need more AMs? (Plaid Cymru Spring Conference)

Venue:
The Riverfront, Newport
Starts:
12:30pm
Ends:
01:30pm

A oes angen mwy o Aelodau Cynulliad?

Gyda 60 Aelod Cynulliad, a yw’r Cynulliad Cendlaethol rhy fach?

Gyda sialensau enfawr i dodd i Gymru, ydi’r Cynulliad yn ddigon mawr i ddal y Llywodraeth yn atebol, ac i ddatblygu polisiau a chyfreithiau da i sicrhau dyfodol Cymru?

Sut mae trafod hyn mewn oes ‘wrth-wleidyddiaeth’?

Bydd Yr Athro Roger Scully (Canolfan Llywodraethiant Cymru) a Dr Owain Llŷr ap Gareth (ERS Cymru) yn trafod eu gwaith diweddaraf ‘Ail –Lunio’r Senedd’ ar y pwnc. Bydd Liz Saville-Roberts AS, Ellen ap Gwynn a Steffan Lewis AC yn ymuno a’r panel.

Ymunwch â’r drafodaeth!

Darperir bwyd.


Do we need more AMs?

With only 60 AMs, is the National Assembly too small?

With huge challenges ahead for Wales, is the Assembly is large enough to hold the government to account, and to develop good policies and laws to ensure the future for Wales?

How do we discuss this in an 'anti-politics' era?

Professor Roger Scully (Wales Governance Centre) and Dr Owain Llŷr ap Gareth (ERS Wales) will discuss their latest work ‘Reshaping the Senedd’ on this subject. They will be joined by Liz Saville Roberts MP, Ellen ap Gwynn and Steffan Lewis AM on the panel.

Join the discussion!

Food will be provided.

1st February 2016
Expired
1 Feb 2016
Tags: 
wales
Plaid Cymru

Share

Event:

Leanne Wood: Time to renew Welsh democracy

Venue:
Main Hall, International Politics Department, Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FE
Starts:
06:30pm
Ends:
08:00pm

As we approach the 100 anniversary of the Representation of the Peoples Act gaining Royal Assent, Leanne Wood outlines her vision for a Welsh Representation of the People Act that would maximise the opportunities of greater devolution to widen democratic participation.

RSVP: https://www.eventbrite.co.uk/e/ers-platfform-gydawith-leanne-wood-amac-t...

1st February 2016
Expired
1 Feb 2016
Tags: 
Cymru
wales
Plaid Cymru

Share

Event:

Leanne Wood: Amser adnewyddu democratiaeth Cymru

Venue:
Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FE
Starts:
06:30pm
Ends:
08:00pm

Wrth i ni nesáu at 100 mlynedd ers i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl ennill Cydsyniad Brenhinol, mi fydd Leanne Wood yn amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer Deddf Cynrychiolaeth y Bobl Cymru a fyddai'n gwneud y mwyaf o'r cyfle mae datganoli pellach yn ei gynnig i ehangu cyfranogiad ddemocrataidd.

RSVP: https://www.eventbrite.co.uk/e/ers-platfform-gydawith-leanne-wood-amac-t...