Press Releases

ERS Cymru welcomes expected Senedd support for Wales Bill // Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

17th January 2017
17 Jan 2017

Share

Contact Tel: 
0777661802

***Bilingual Press Release: Scroll down for Welsh***

***Datganiad Dwyieithog: Scroliwch lawr am y Gymraeg***

 • Statement from ERS Cymru for immediate release, 17th January 2017
 • For more information, quotes, or to arrange an interview, contact Dr Owain ap Gareth, ERS Cymru Research and Campaigns Officer, on Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk or 07771661802

Commenting on the Welsh Assembly’s expected vote in support of the Wales Bill, Dr Owain ap Gareth, Research and Campaigns Officer for ERS Cymru, said:

“While the legislation is by no means perfect, it’s welcome that the Assembly looks set to back the Wales Bill. The Bill paves the way for a much stronger Senedd, and a greater voice for Welsh citizens over the laws that affect their lives. Giving the Assembly control over its own processes is a vital democratic move, and the two-thirds majority needed under the Bill to change the ‘rules of the game’ protect voters from any partisan self-interest.

“We support the move to a Reserved powers model. However, the process of developing the Bill has left much to be desired in terms of clear principles about what devolution in the UK is for and where we are going. Given the confusion that has surrounded this Bill, we hope that lessons will be learnt in Whitehall that there needs to be better dialogue with Welsh devolved institutions on the basis of partnership, rather than simply muddling through and hoping for the best.

“This approach has led to a bits-and-pieces process and a settlement that is far less clear than it could and should have been. We hope these lessons will be learned as the Bill continues to progress. Good, clear governance structures are vitally important for Wales to face the challenges ahead, and we hope the next stages for Welsh devolution are both clear and agreed with real and meaningful dialogue with Welsh voters and elected politicians here.

“Cardiff Bay and Westminster face significant challenges over the next few years and it is important that they are able to work effectively together, whatever their party hue. Now it’s time to look at ways to make the devolution process smoother going forwards – and learn lessons for the future to ensure the best possible outcome for the people of Wales.”

ENDS

 

Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

 • Datganiad gan ERS Cymru i’w ryddhau ar unwaith, Ionawr 17, 2017
 • Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil ac Ymgyrch, ar Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk neu 07771661802

Yn ymateb i bleidlais ddisgwyledig Cynulliad Cymru heddiw yn cefnogi Mesur Cymru, dywedodd Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil a Ymgyrchoedd gyfer ERS Cymru hyn:

"Er yn bell o fod yn berffaith, rydym yn croeso fod Aelodau'r Cynulliad am bleidleisio i gefnogi Mesur Cymru. Tra nid yw ar unrhyw gyfrif yn berffaith, mae'r Mesur yn paratoi'r ffordd ar gyfer Senedd gryfach o lawer, a mwy o lais i ddinasyddion Cymru dros y cyfreithiau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae rhoi rheolaeth y Cynulliad dros ei brosesau eu hunain yn gam democrataidd hanfodol, ac mae’r angen o fwyafrif o ddwy ran o dair i newid y 'rheolau’r gêm' yn diogelu pleidleiswyr rhag hunan-fudd pleidiol.

"Rydym yn cefnogi'r symudiad i fodel “pwerau neilltuedig”. Serch hynny, mae'r broses o ddatblygu'r Mesur wedi bod yn hynod anfoddhaol o safbwynt sefydlu egwyddorion clir ynghylch yr hyn mae datganoli yn y DU i’w gyflawni, ac i ble yr ydym yn mynd. O ystyried y dryswch a fu ynghylch y Mesur hwn, rydym yn gobeithio y bydd gwersi'n cael eu dysgu yn Whitehall ynglŷn â chynnal gwell deialog gyda sefydliadau datganoledig yng Nghymru ar sail partneriaeth, yn hytrach na dim ond creu proses ar hap a gobeithio am y gorau.

"Mae'r dull hwn wedi arwain at broses anhylaw a thameidiog, gan orffen fyny gyda setliad sy'n llawer llai eglur nag y gallai - ac y dylai - wedi bod. Rydym yn gobeithio y bydd gwersi yn cael eu dysgu o hyn. Mae strwythurau llywodraethu da, clir yn hanfodol bwysig i Gymru i wynebu'r heriau sydd o'n blaen, ac rydym yn gobeithio bydd y camau nesaf o ddatganoli yn gliriach ac yn cael ei wireddu drwy ddeialog go iawn gyda phleidleiswyr Cymru a chynrychiolwyr etholedig yma yng Nghymru.

"Mae Bae Caerdydd a San Steffan yn wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, ac mae'n bwysig eu bod yn gallu gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd, beth bynnag yw’r pleidiau yn llywodraethu. Mae'n bryd edrych ar ffyrdd o wneud y daith ddatganoli yn fwy llyfn -. a dysgu’r gwersi ar gyfer y dyfodol i sicrhau y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru."

DIWEDD

ERS Cymru welcomes expected Senedd support for Wales Bill // Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

17th January 2017
17 Jan 2017

Share

Contact Tel: 
0777661802

***Bilingual Press Release: Scroll down for Welsh***

***Datganiad Dwyieithog: Scroliwch lawr am y Gymraeg***

 • Statement from ERS Cymru for immediate release, 17th January 2017
 • For more information, quotes, or to arrange an interview, contact Dr Owain ap Gareth, ERS Cymru Research and Campaigns Officer, on Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk or 07771661802

Commenting on the Welsh Assembly’s expected vote in support of the Wales Bill, Dr Owain ap Gareth, Research and Campaigns Officer for ERS Cymru, said:

“While the legislation is by no means perfect, it’s welcome that the Assembly looks set to back the Wales Bill. The Bill paves the way for a much stronger Senedd, and a greater voice for Welsh citizens over the laws that affect their lives. Giving the Assembly control over its own processes is a vital democratic move, and the two-thirds majority needed under the Bill to change the ‘rules of the game’ protect voters from any partisan self-interest.

“We support the move to a Reserved powers model. However, the process of developing the Bill has left much to be desired in terms of clear principles about what devolution in the UK is for and where we are going. Given the confusion that has surrounded this Bill, we hope that lessons will be learnt in Whitehall that there needs to be better dialogue with Welsh devolved institutions on the basis of partnership, rather than simply muddling through and hoping for the best.

“This approach has led to a bits-and-pieces process and a settlement that is far less clear than it could and should have been. We hope these lessons will be learned as the Bill continues to progress. Good, clear governance structures are vitally important for Wales to face the challenges ahead, and we hope the next stages for Welsh devolution are both clear and agreed with real and meaningful dialogue with Welsh voters and elected politicians here.

“Cardiff Bay and Westminster face significant challenges over the next few years and it is important that they are able to work effectively together, whatever their party hue. Now it’s time to look at ways to make the devolution process smoother going forwards – and learn lessons for the future to ensure the best possible outcome for the people of Wales.”

ENDS

Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

 • Datganiad gan ERS Cymru i’w ryddhau ar unwaith, Ionawr 17, 2017
 • Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil ac Ymgyrch, ar Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk neu 07771661802

Yn ymateb i bleidlais ddisgwyledig Cynulliad Cymru heddiw yn cefnogi Mesur Cymru, dywedodd Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil a Ymgyrchoedd gyfer ERS Cymru hyn:

"Er yn bell o fod yn berffaith, rydym yn croeso fod Aelodau'r Cynulliad am bleidleisio i gefnogi Mesur Cymru. Tra nid yw ar unrhyw gyfrif yn berffaith, mae'r Mesur yn paratoi'r ffordd ar gyfer Senedd gryfach o lawer, a mwy o lais i ddinasyddion Cymru dros y cyfreithiau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae rhoi rheolaeth y Cynulliad dros ei brosesau eu hunain yn gam democrataidd hanfodol, ac mae’r angen o fwyafrif o ddwy ran o dair i newid y 'rheolau’r gêm' yn diogelu pleidleiswyr rhag hunan-fudd pleidiol.

"Rydym yn cefnogi'r symudiad i fodel “pwerau neilltuedig”. Serch hynny, mae'r broses o ddatblygu'r Mesur wedi bod yn hynod anfoddhaol o safbwynt sefydlu egwyddorion clir ynghylch yr hyn mae datganoli yn y DU i’w gyflawni, ac i ble yr ydym yn mynd. O ystyried y dryswch a fu ynghylch y Mesur hwn, rydym yn gobeithio y bydd gwersi'n cael eu dysgu yn Whitehall ynglŷn â chynnal gwell deialog gyda sefydliadau datganoledig yng Nghymru ar sail partneriaeth, yn hytrach na dim ond creu proses ar hap a gobeithio am y gorau.

"Mae'r dull hwn wedi arwain at broses anhylaw a thameidiog, gan orffen fyny gyda setliad sy'n llawer llai eglur nag y gallai - ac y dylai - wedi bod. Rydym yn gobeithio y bydd gwersi yn cael eu dysgu o hyn. Mae strwythurau llywodraethu da, clir yn hanfodol bwysig i Gymru i wynebu'r heriau sydd o'n blaen, ac rydym yn gobeithio bydd y camau nesaf o ddatganoli yn gliriach ac yn cael ei wireddu drwy ddeialog go iawn gyda phleidleiswyr Cymru a chynrychiolwyr etholedig yma yng Nghymru.

"Mae Bae Caerdydd a San Steffan yn wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, ac mae'n bwysig eu bod yn gallu gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd, beth bynnag yw’r pleidiau yn llywodraethu. Mae'n bryd edrych ar ffyrdd o wneud y daith ddatganoli yn fwy llyfn -. a dysgu’r gwersi ar gyfer y dyfodol i sicrhau y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru."

DIWEDD

ERS Cymru welcomes expected Senedd support for Wales Bill // Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

17th January 2017
17 Jan 2017
Tags: 
Wales Bill
devolution
ERS Cymru
ERS Wales
Senedd
welsh assembly

Share

Contact Tel: 
0777661802

***Bilingual Press Release: Scroll down for Welsh***

***Datganiad Dwyieithog: Scroliwch lawr am y Gymraeg***

 • Statement from ERS Cymru for immediate release, 17th January 2017
 • For more information, quotes, or to arrange an interview, contact Dr Owain ap Gareth, ERS Cymru Research and Campaigns Officer, on Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk or 07771661802

Commenting on the Welsh Assembly’s expected vote in support of the Wales Bill, Dr Owain ap Gareth, Research and Campaigns Officer for ERS Cymru, said:

“While the legislation is by no means perfect, it’s welcome that the Assembly looks set to back the Wales Bill. The Bill paves the way for a much stronger Senedd, and a greater voice for Welsh citizens over the laws that affect their lives. Giving the Assembly control over its own processes is a vital democratic move, and the two-thirds majority needed under the Bill to change the ‘rules of the game’ protect voters from any partisan self-interest.

“We support the move to a Reserved powers model. However, the process of developing the Bill has left much to be desired in terms of clear principles about what devolution in the UK is for and where we are going. Given the confusion that has surrounded this Bill, we hope that lessons will be learnt in Whitehall that there needs to be better dialogue with Welsh devolved institutions on the basis of partnership, rather than simply muddling through and hoping for the best.

“This approach has led to a bits-and-pieces process and a settlement that is far less clear than it could and should have been. We hope these lessons will be learned as the Bill continues to progress. Good, clear governance structures are vitally important for Wales to face the challenges ahead, and we hope the next stages for Welsh devolution are both clear and agreed with real and meaningful dialogue with Welsh voters and elected politicians here.

“Cardiff Bay and Westminster face significant challenges over the next few years and it is important that they are able to work effectively together, whatever their party hue. Now it’s time to look at ways to make the devolution process smoother going forwards – and learn lessons for the future to ensure the best possible outcome for the people of Wales.”

ENDS

 

Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

 • Datganiad gan ERS Cymru i’w ryddhau ar unwaith, Ionawr 17, 2017
 • Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil ac Ymgyrch, ar Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk neu 07771661802

Yn ymateb i bleidlais ddisgwyledig Cynulliad Cymru heddiw yn cefnogi Mesur Cymru, dywedodd Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil a Ymgyrchoedd gyfer ERS Cymru hyn:

"Er yn bell o fod yn berffaith, rydym yn croeso fod Aelodau'r Cynulliad am bleidleisio i gefnogi Mesur Cymru. Tra nid yw ar unrhyw gyfrif yn berffaith, mae'r Mesur yn paratoi'r ffordd ar gyfer Senedd gryfach o lawer, a mwy o lais i ddinasyddion Cymru dros y cyfreithiau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae rhoi rheolaeth y Cynulliad dros ei brosesau eu hunain yn gam democrataidd hanfodol, ac mae’r angen o fwyafrif o ddwy ran o dair i newid y 'rheolau’r gêm' yn diogelu pleidleiswyr rhag hunan-fudd pleidiol.

"Rydym yn cefnogi'r symudiad i fodel “pwerau neilltuedig”. Serch hynny, mae'r broses o ddatblygu'r Mesur wedi bod yn hynod anfoddhaol o safbwynt sefydlu egwyddorion clir ynghylch yr hyn mae datganoli yn y DU i’w gyflawni, ac i ble yr ydym yn mynd. O ystyried y dryswch a fu ynghylch y Mesur hwn, rydym yn gobeithio y bydd gwersi'n cael eu dysgu yn Whitehall ynglŷn â chynnal gwell deialog gyda sefydliadau datganoledig yng Nghymru ar sail partneriaeth, yn hytrach na dim ond creu proses ar hap a gobeithio am y gorau.

"Mae'r dull hwn wedi arwain at broses anhylaw a thameidiog, gan orffen fyny gyda setliad sy'n llawer llai eglur nag y gallai - ac y dylai - wedi bod. Rydym yn gobeithio y bydd gwersi yn cael eu dysgu o hyn. Mae strwythurau llywodraethu da, clir yn hanfodol bwysig i Gymru i wynebu'r heriau sydd o'n blaen, ac rydym yn gobeithio bydd y camau nesaf o ddatganoli yn gliriach ac yn cael ei wireddu drwy ddeialog go iawn gyda phleidleiswyr Cymru a chynrychiolwyr etholedig yma yng Nghymru.

"Mae Bae Caerdydd a San Steffan yn wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, ac mae'n bwysig eu bod yn gallu gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd, beth bynnag yw’r pleidiau yn llywodraethu. Mae'n bryd edrych ar ffyrdd o wneud y daith ddatganoli yn fwy llyfn -. a dysgu’r gwersi ar gyfer y dyfodol i sicrhau y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru."

DIWEDD

Voter ID plans are ‘sledgehammer to crack a nut’, say campaigners

21st December 2016
21 Dec 2016
Tags: 
voter ID
mandatory voter ID
voter identification
Eric Pickles

Share

Contact Tel: 
07717211630

Statement from the Electoral Reform Society, for immediate release, 21st December 2016

For more information or comment, or to arrange an interview, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on Josiah.Mortimer@electoral-reform.org.uk or 07717211630


Commenting on reports that the government is planning to introduce mandatory voter ID pilots from next year, Katie Ghose, Chief Executive of the Electoral Reform Society, said:

"While we should take all instances of voter fraud very seriously where they occur, mandatory voter ID is a sledgehammer to crack a nut. The government should think very carefully before introducing barriers to voting.

"There is simply no evidence to suggest that electoral fraud is widespread across the UK. Where it has occurred it has been isolated and should be tackled locally. 

"Raising barriers to democratic participation could just put people off voting - and evidence from the US shows that it's generally those already most excluded from the political process that are worst affected by strict ID laws.

"The government should think again and look at all the evidence on voter ID before deciding to use this blunt instrument." 

ENDS

For more information see here: http://news.sky.com/story/voters-to-be-forced-to-bring-id-to-polling-stations-10703172

Dropping plans to end hereditary peer by-elections ‘astonishing,’ say campaigners

9th December 2016
9 Dec 2016
Tags: 
house of lords
lords reform
hereditary by-elections
hereditary Peers

Share

Contact Tel: 
07717211630

Statement from Electoral Reform Society, for immediate release, 9th Dec. 2016 

For more information, quotes or comment, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on 07717211630, josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk


Commenting on the House of Lords dropping a Bill to end hereditary peer by-elections today, Will Brett, Head of Campaigns at the Electoral Reform Society, said:

“It’s astonishing that in the 21st century, a handful of hereditary Lords still gets to decide who sits in our legislature. This was the most modest of Bills, proposed by Peers themselves to end an absurd anachronism. The fact it has been dropped borders on the comical.

“Some of these by-elections have had an electorate of three or less. It’s an embarrassment to our politics, and the sooner this practice is scrapped the better. Instead, let’s have proper elections that involve the whole public, based on a fair voting system.

“We hope the government now come forward with more substantial reforms to ensure that this long era of hereditary and unelected law-making draws to a close.”

ENDS

For more information, quotes or comment, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on 07717211630, josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk

Notes

[1] The House of Lords Act 1999 (Amendment) Bill 2016-17 was dropped by Peers at Committee Stage, midday today, following the government refusing to support it: http://services.parliament.uk/bills/2016-17/houseoflordsact1999amendment.html

[2] Since the House of Lords Act 1999, the House of Lords ‘elected’ 90 hereditary peers to sit in the House. When one of these hereditary peers dies, a by-election is held. Fewer than 200 people in the whole of the UK are able to vote in or fill those vacancies - those on the ‘Register of Hereditary Peers’. More info here: https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/lords/house-of-lords-external-communications/by-elections/

“Missing in Richmond: voter choice” – Electoral Reform Society

2nd December 2016
2 Dec 2016
Tags: 
Richmond
Richmond Park
Richmond by-election
by-election
Zac Goldsmith
Sarah Olney

Share

Contact Tel: 
07717211630
 • Statement from Electoral Reform Society, for immediate release, 2nd November 2016 
 • For more information, quotes or comment, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on 07717211630, josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk

Commenting on the Richmond by-election, Katie Ghose, Chief Executive of the Electoral Reform Society, said:

“In all the excitement of the Richmond by-election, one thing has gone missing – and that’s voter choice.

“Because of our broken electoral system, people in Richmond had a seriously limited slate of candidates to choose from. Many felt forced to vote for candidates who were not their first choice, understandably putting tactics above the expression of their democratic will. It should be obvious that in the 21st century, no one should feel forced to choose between head and heart.

“The Greens, Conservatives and UKIP all opted to stand aside – a decision that no party should have to make, and a denial of democracy. The fact that this happened on both the left and the right shows that the sorry state of our electoral system hurts everyone across the political spectrum.

“Tactical voting is a scourge on our democracy. This is what happens when a two-party voting system collides with the reality of modern politics. It leaves both voters and parties worse off.

“With a proportional system for national elections, and Alternative Vote for by-elections, the problem is massively reduced. You don’t have to ‘hold your nose’ when you vote – you give your first preference to the party you actually support, and if they don’t have enough support to win, your vote is moved to your second choice. It’s not hard. No more accusations of parties being ‘spoilers’ and handing the seat to x, y or z.

“It’s time we put paid to the awkward and unnecessary debates about ‘spoiler’ candidates. The way to do that is to have a voting system where it’s always possible for voters to vote for their preferred party. That, surely, is not such a radical idea.”

ENDS

For more information, quotes or comment, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on 07717211630, josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk

Reshaping the Senedd: New report shows how to elect a larger, more effective National Assembly // Ail-lunio’r Senedd: Adroddiad newydd yn dangos sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy, sy’n fwy effeithiol

30th November 2016
30 Nov 2016

Share

Contact Tel: 
07771661802

For immediate release: Wednesday 30 November 2016

Contact: Richard Thomas, Wales Governance Centre, 07960 688851. Owain ap Gareth, Electoral Reform Society, 07771 661802


New proposals for electing a larger, more effective and accountable Assembly have been set out by Cardiff University’s Wales Governance Centre and Electoral Reform Society Cymru.

In the first analysis of how a larger Assembly should be elected as it takes on increased powers, the report – Reshaping the Senedd – outlines seven principles, such as simplicity and proportionality that should inform how a larger Assembly could be elected.

It recommends two preferred options:

Single Transferable Vote (STV) –  87 members elected in 29, 3-member constituencies

Open List – 87 members elected in 29, 3-member constituencies

Adapting the current Additional Member System (AMS) is also a plausible, if unwieldy, option.

The report follows the cross-party Silk Commission’s recommendation for a larger Assembly, which formed the basis of the cross-party St David’s Day Agreement in March 2015.

The Assembly is set to be given the power to change its size and voting system, subject to the passing of the Wales Bill, but only with two-thirds of AMs voting in favour, meaning cross-party agreement is needed. 

Co-Author and ERS Cymru Campaigns and Research Officer, Dr. Owain ap Gareth, said:

“New tax powers, and the prospect of additional powers from Europe make the case for a larger, fairly-elected Assembly, stronger than ever.

“Given that many now recognise the need for a more effective and accountable Assembly, Reshaping the Senedd’ moves from the ‘why’ to the ‘how’.  It looks at practical ways to achieve a larger, more democratic Assembly that can deal with the new challenges and opportunities that will arise through the Wales Bill and following Brexit.

“Consensus is not just desirable but essential for change to happen.  That is how it should be: changes to the rules of the game require a different kind of debate that goes beyond partisan politics.

“This report gives people the key principles and practical tools to have a clear-headed and positive debate about how we make a bolstered Assembly work better for voters and Welsh politics as a whole.”

The Acting Director of Cardiff University’s Wales Governance Centre, Professor Roger Scully said: 

“Our report provides seven principles against which to assess the main possible voting systems. We want all parties to sign up to these principles as a basis for rational debate.

“The report finds several systems, such as Westminster’s “First Past the Post” system, unsuitable. Adapting the current system is more palatable, whilst the systems that best balance the principles are either an “open list” or the Single Transferable Vote in 29, three-member constituencies.

“There is no perfect system that fully satisfies every principle, so this is about finding the right balance. 

“We know that parties will approach this from different standpoints, so this report can be used as a serious basis and common ground for discussions that can help build the necessary agreement to take Welsh democracy forward.”

ENDS

Editor’s Notes:

1.     A full copy of the report is attached and also available at http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/publications/:

2.     The earlier Size Matters report which made the case for a larger Assembly is available here.

3.     Electoral Reform Society Cymru is an independent campaigning organisation working to champion the rights of voters and build a better democracy in Wales. We offer an independent voice, and work to shape the democratic debate at all levels. We put the interests of the citizens within our democracy first.

We believe:

— Every vote and every voice has value and should be heard

— Everyone should be able to shape the decisions that affect their lives

— Our institutions should reflect the people they serve

— People should be able to hold those in power to account

— Politics should offer people real alternatives

For more information about the Electoral Reform Society, please visit: www.electoral-reform.org.uk

4.     The Wales Governance Centre is a Cardiff University research centre undertaking innovative research into all aspects of the law, politics, government and political economy of Wales, as well the wider UK and European contexts of territorial governance.

5.     Cardiff University is recognised in independent government assessments as one of Britain’s leading teaching and research universities and is a member of the Russell Group of the UK’s most research intensive universities. The 2014 Research Excellence Framework ranked the University 5th in the UK for research excellence. Among its academic staff are two Nobel Laureates, including the winner of the 2007 Nobel Prize for Medicine, University Chancellor Professor Sir Martin Evans.  Founded by Royal Charter in 1883, today the University combines impressive modern facilities and a dynamic approach to teaching and research. The University’s breadth of expertise encompasses: the College of Arts, Humanities and Social Sciences; the College of Biomedical and Life Sciences; and the College of Physical Sciences and Engineering, along with a longstanding commitment to lifelong learning. Cardiff’s flagship Research Institutes are offering radical new approaches to pressing global problems. www.cardiff.ac.uk


Ail-lunio’r Senedd: Adroddiad newydd yn dangos sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy, sy’n fwy effeithiol

Mercher 30 Tachwedd 2016

Cyswllt: Richard Thomas, Canolfan Llywodraethiant Cymru, 07960 688851. Owain ap Gareth, Electoral Reform Society, 07771 661802        

Mae cynigion newydd ar gyfer sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy o faint, sy’n fwy effeithiol ac atebol wedi eu gosod allan gan Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd Cymru ac Electoral Reform Society Cymru.

Yn y dadansoddiad cyntaf o’i fath , mae’r adroddiad – Ail-lunio’r Senedd – yn edrych ar sut y dylai Cynulliad mwy o faint gael ei hethol wrth i’w bwerau gynyddu. Mae’n amlinellu saith egwyddor megis symlrwydd a chyfranoldeb a ddylai lywio sut y gall Cynulliad mwy o faint gael ei hethol.

Mae'n argymell dau opsiwn:

• Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV) - 87 o aelodau etholedig mewn 29 o etholaethau 3-aelod

• Rhestr Agored - 87 o aelodau etholedig mewn 29 o etholaethau 3-aelod

Mae addasu'r System Aelodau Ychwanegol (AMS) presennol hefyd yn opsiwn credadwy, ond yn llai hyblyg.

Mae'r adroddiad yn dilyn argymhelliad trawsbleidiol y Comisiwn Silk ar gyfer Cynulliad mwy o faint, a oedd yn sail Cytundeb Dydd Gwyl Dewi ym mis Mawrth 2015.

Mae'r Cynulliad yn mynd i gael y pŵer i newid ei faint a'i system bleidleisio, yn amodol ar basio'r Mesur Cymru, ond dim ond gyda chefnogaeth dwy ran o dair o ACau, sy'n golygu bod angen cytundeb trawsbleidiol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Dros Dro Canolfan Llywodraethu Cymru, Prifysgol Caerdydd, yr Athro Roger Scully:

"Mae ein hadroddiad yn defnyddio saith egwyddor i asesu'r prif systemau pleidleisio sy’n bosibl i’w cael. Rydym am i bob plaid ymrwymo i’r egwyddorion hyn fel sail ar gyfer trafodaeth resymegol.

"Mae'r adroddiad yn canfod nifer o systemau, megis system “Cyntaf i'r Felin” San Steffan, yn gwbl anaddas. Mae addasu’r system bresennol yn well na rhain, ond y systemau sy'n cydbwyso’r egwyddorion orau yw naill ai "Rhestr Agored" neu’r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy mewn 29 o etholaethau tri aelod.

"Nid oes system berffaith sy'n bodloni pob egwyddor yn llawn, felly mae hyn am ddarganfod y cydbwysedd iawn.

"Rydym yn gwybod y bydd y pleidiau yn dod at hwn o safbwyntiau gwahanol, felly gall yr adroddiad hwn yn cael ei ddefnyddio fel sail ddifrifol i ddarganfod tir cyffredin ar gyfer trafodaethau i gytuno ar sut i symud democratiaeth Cymru yn ei flaen."

Dywedodd cyd-awdur yr adroddiad, a Swyddog Ymgyrchoedd ac Ymchwil Cymru ERS, Dr. Owain ap Gareth:

"Mae pwerau trethu newydd, a'r posibilrwydd o bwerau ychwanegol o Ewrop yn gwneud yr achos dros Gynulliad mwy o faint, wedi’i hethol yn deg, yn gryfach nag erioed.

"Gan fod cymaint bellach yn cydnabod yr angen am Gynulliad sy’n fwy effeithiol ac atebol, mae 'Ail-lunio’r Senedd' yn symud o'r 'pam' at y 'sut'. Mae'n edrych ar ffyrdd ymarferol i gyflawni Cynulliad democrataidd mwy o faint, sy’n gallu wynebu heriau a chyfleoedd newydd a fydd yn codi drwy'r Mesur Cymru ac yn dilyn Brexit.

"Nid yn unig yw consensws yn ddymunol ond mae’n hanfodol i newid ddigwydd. Dyna sut y dylai fod: mae newidiadau i reolau’r gêm yn gofyn am fath gwahanol o drafodaeth tu hwnt i wleidydda pleidiol.

"Mae'r adroddiad hwn yn cynnig egwyddorion clir a dull ymarferol i gael dadl hirben a chadarnhaol am sut y gallwn lunio Cynulliad sy’n gweithio’n well i bleidleiswyr a hybu gwell wleidyddiaeth i Gymru."

DIWEDD

Nodiadau i'r Golygydd:

1. Mae copi llawn o'r adroddiad ynghlwm a hefyd ar gael yn http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/publications/:

2. Mae'r adroddiad ‘Maint yn Cyfrif’ a wnaeth yr achos dros Cynulliad mwy o faint ar gael yma.

3. Corff ymgyrchu annibynnol yw Electoral Reform Society (ERS) Cymru sy’n gweithio i hyrwyddo hawliau etholwyr ac adeiladu gwell democratiaeth yng Nghymru. Rydym ni’n cynnig llais annibynnol ac yn gweithio i ffurfio’r drafodaeth ddemocrataidd ar bob lefel. Rydym ni’n gosod buddiannau’r dinasyddion yn ein democratiaeth yn gyntaf.

Rydym ni’n credu:

— Bod pob pleidlais a phob barn o werth ac yn haeddu gwrandawiad

— Y dylai pawb fod yn gallu gwneud penderfyniadau ar yr hyn sy’n effeithio ar eu bywydau

— Y dylai ein sefydliadau adlewyrchu’r bobl mae nhw’n eu gwasanaethu

— Y dylai pobl allu dal y rheini sydd â grym i gyfrif

— Y dylai gwleidyddiaeth gynnig dewisiadau go iawn i bobl

Am ragor o wybodaeth am Electoral Reform Society Cymru, ewch i www.electoral-reform.org.uk

4. Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn ganolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop.

5. Mae Prifysgol Caerdydd wedi'i chydnabod mewn asesiadau annibynnol y llywodraeth fel un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain ac mae'n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion sy’n gwneud ymchwil dwys y DU. O dan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 cafwyd Prifysgol Caerdydd y 5ed Brifysgol yn y DU am ragoriaeth ymchwil. Ymhlith ei staff academaidd mae dau enillydd Nobel, gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel 2007 am Feddygaeth, Athro Canghellor y Brifysgol Syr Martin Evans. Wedi’i sefydlu drwy Siarter Frenhinol ym 1883, heddiw mae'r Brifysgol yn cyfuno cyfleusterau modern trawiadol ac agwedd ddeinamig tuag at addysgu ac ymchwil. Mae ehangder arbenigedd y Brifysgol yn cynnwys: Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol; Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd; a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ynghyd ag ymrwymiad hirsefydlog i ddysgu gydol oes. Mae Sefydliadau Ymchwil blaenllaw Caerdydd yn cynnig dulliau newydd radical i ymdrin â phroblemau byd-eang. www.cardiff.ac.uk

Reshaping the Senedd: New report shows how to elect a larger, more effective National Assembly

30th November 2016
30 Nov 2016
Tags: 
wales
ERS Wales
welsh assembly
Reshaping the Senedd
Size Matters

Share

Press Release File: 
Binary Data
Contact Tel: 
07771661802

For immediate release: Wednesday 30 November 2016

Contact: Richard Thomas, Wales Governance Centre, 07960 688851. Owain ap Gareth, Electoral Reform Society, 07771 661802


New proposals for electing a larger, more effective and accountable Assembly have been set out by Cardiff University’s Wales Governance Centre and Electoral Reform Society Cymru.

In the first analysis of how a larger Assembly should be elected as it takes on increased powers, the report – Reshaping the Senedd – outlines seven principles, such as simplicity and proportionality that should inform how a larger Assembly could be elected.

It recommends two preferred options:

Single Transferable Vote (STV) –  87 members elected in 29, 3-member constituencies

Open List – 87 members elected in 29, 3-member constituencies

Adapting the current Additional Member System (AMS) is also a plausible, if unwieldy, option.

The report follows the cross-party Silk Commission’s recommendation for a larger Assembly, which formed the basis of the cross-party St David’s Day Agreement in March 2015.

The Assembly is set to be given the power to change its size and voting system, subject to the passing of the Wales Bill, but only with two-thirds of AMs voting in favour, meaning cross-party agreement is needed. 

Co-Author and ERS Cymru Campaigns and Research Officer, Dr. Owain ap Gareth, said:

“New tax powers, and the prospect of additional powers from Europe make the case for a larger, fairly-elected Assembly, stronger than ever.

“Given that many now recognise the need for a more effective and accountable Assembly, Reshaping the Senedd’ moves from the ‘why’ to the ‘how’.  It looks at practical ways to achieve a larger, more democratic Assembly that can deal with the new challenges and opportunities that will arise through the Wales Bill and following Brexit.

“Consensus is not just desirable but essential for change to happen.  That is how it should be: changes to the rules of the game require a different kind of debate that goes beyond partisan politics.

“This report gives people the key principles and practical tools to have a clear-headed and positive debate about how we make a bolstered Assembly work better for voters and Welsh politics as a whole.”

The Acting Director of Cardiff University’s Wales Governance Centre, Professor Roger Scully said: 

“Our report provides seven principles against which to assess the main possible voting systems. We want all parties to sign up to these principles as a basis for rational debate.

“The report finds several systems, such as Westminster’s “First Past the Post” system, unsuitable. Adapting the current system is more palatable, whilst the systems that best balance the principles are either an “open list” or the Single Transferable Vote in 29, three-member constituencies.

“There is no perfect system that fully satisfies every principle, so this is about finding the right balance. 

“We know that parties will approach this from different standpoints, so this report can be used as a serious basis and common ground for discussions that can help build the necessary agreement to take Welsh democracy forward.”

ENDS

Editor’s Notes:

1.     A full copy of the report is attached and also available at http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/publications/:

2.     The earlier Size Matters report which made the case for a larger Assembly is available here.

3.     Electoral Reform Society Cymru is an independent campaigning organisation working to champion the rights of voters and build a better democracy in Wales. We offer an independent voice, and work to shape the democratic debate at all levels. We put the interests of the citizens within our democracy first.

We believe:

— Every vote and every voice has value and should be heard

— Everyone should be able to shape the decisions that affect their lives

— Our institutions should reflect the people they serve

— People should be able to hold those in power to account

— Politics should offer people real alternatives

For more information about the Electoral Reform Society, please visit: www.electoral-reform.org.uk

4.     The Wales Governance Centre is a Cardiff University research centre undertaking innovative research into all aspects of the law, politics, government and political economy of Wales, as well the wider UK and European contexts of territorial governance.

5.     Cardiff University is recognised in independent government assessments as one of Britain’s leading teaching and research universities and is a member of the Russell Group of the UK’s most research intensive universities. The 2014 Research Excellence Framework ranked the University 5th in the UK for research excellence. Among its academic staff are two Nobel Laureates, including the winner of the 2007 Nobel Prize for Medicine, University Chancellor Professor Sir Martin Evans.  Founded by Royal Charter in 1883, today the University combines impressive modern facilities and a dynamic approach to teaching and research. The University’s breadth of expertise encompasses: the College of Arts, Humanities and Social Sciences; the College of Biomedical and Life Sciences; and the College of Physical Sciences and Engineering, along with a longstanding commitment to lifelong learning. Cardiff’s flagship Research Institutes are offering radical new approaches to pressing global problems. www.cardiff.ac.uk

Ail-lunio’r Senedd: Adroddiad newydd yn dangos sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy, sy’n fwy effeithiol

30th November 2016
30 Nov 2016
Tags: 
Cymru
ERS Cymru
Senedd
Reshaping the Senedd

Share

Press Release File: 
Binary Data
Contact Tel: 
07771 661802

Ail-lunio’r Senedd: Adroddiad newydd yn dangos sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy, sy’n fwy effeithiol

Mercher 30 Tachwedd 2016

Cyswllt: Richard Thomas, Canolfan Llywodraethiant Cymru, 07960 688851. Owain ap Gareth, Electoral Reform Society, 07771 661802        

Mae cynigion newydd ar gyfer sut i ethol Cynulliad Cenedlaethol mwy o faint, sy’n fwy effeithiol ac atebol wedi eu gosod allan gan Ganolfan Llywodraethiant Prifysgol Caerdydd Cymru ac Electoral Reform Society Cymru.

Yn y dadansoddiad cyntaf o’i fath , mae’r adroddiad – Ail-lunio’r Senedd – yn edrych ar sut y dylai Cynulliad mwy o faint gael ei hethol wrth i’w bwerau gynyddu. Mae’n amlinellu saith egwyddor megis symlrwydd a chyfranoldeb a ddylai lywio sut y gall Cynulliad mwy o faint gael ei hethol.

Mae'n argymell dau opsiwn:

• Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV) - 87 o aelodau etholedig mewn 29 o etholaethau 3-aelod

• Rhestr Agored - 87 o aelodau etholedig mewn 29 o etholaethau 3-aelod

Mae addasu'r System Aelodau Ychwanegol (AMS) presennol hefyd yn opsiwn credadwy, ond yn llai hyblyg.

Mae'r adroddiad yn dilyn argymhelliad trawsbleidiol y Comisiwn Silk ar gyfer Cynulliad mwy o faint, a oedd yn sail Cytundeb Dydd Gwyl Dewi ym mis Mawrth 2015.

Mae'r Cynulliad yn mynd i gael y pŵer i newid ei faint a'i system bleidleisio, yn amodol ar basio'r Mesur Cymru, ond dim ond gyda chefnogaeth dwy ran o dair o ACau, sy'n golygu bod angen cytundeb trawsbleidiol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Dros Dro Canolfan Llywodraethu Cymru, Prifysgol Caerdydd, yr Athro Roger Scully:

"Mae ein hadroddiad yn defnyddio saith egwyddor i asesu'r prif systemau pleidleisio sy’n bosibl i’w cael. Rydym am i bob plaid ymrwymo i’r egwyddorion hyn fel sail ar gyfer trafodaeth resymegol.

"Mae'r adroddiad yn canfod nifer o systemau, megis system “Cyntaf i'r Felin” San Steffan, yn gwbl anaddas. Mae addasu’r system bresennol yn well na rhain, ond y systemau sy'n cydbwyso’r egwyddorion orau yw naill ai "Rhestr Agored" neu’r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy mewn 29 o etholaethau tri aelod.

"Nid oes system berffaith sy'n bodloni pob egwyddor yn llawn, felly mae hyn am ddarganfod y cydbwysedd iawn.

"Rydym yn gwybod y bydd y pleidiau yn dod at hwn o safbwyntiau gwahanol, felly gall yr adroddiad hwn yn cael ei ddefnyddio fel sail ddifrifol i ddarganfod tir cyffredin ar gyfer trafodaethau i gytuno ar sut i symud democratiaeth Cymru yn ei flaen."

Dywedodd cyd-awdur yr adroddiad, a Swyddog Ymgyrchoedd ac Ymchwil Cymru ERS, Dr. Owain ap Gareth:

"Mae pwerau trethu newydd, a'r posibilrwydd o bwerau ychwanegol o Ewrop yn gwneud yr achos dros Gynulliad mwy o faint, wedi’i hethol yn deg, yn gryfach nag erioed.

"Gan fod cymaint bellach yn cydnabod yr angen am Gynulliad sy’n fwy effeithiol ac atebol, mae 'Ail-lunio’r Senedd' yn symud o'r 'pam' at y 'sut'. Mae'n edrych ar ffyrdd ymarferol i gyflawni Cynulliad democrataidd mwy o faint, sy’n gallu wynebu heriau a chyfleoedd newydd a fydd yn codi drwy'r Mesur Cymru ac yn dilyn Brexit.

"Nid yn unig yw consensws yn ddymunol ond mae’n hanfodol i newid ddigwydd. Dyna sut y dylai fod: mae newidiadau i reolau’r gêm yn gofyn am fath gwahanol o drafodaeth tu hwnt i wleidydda pleidiol.

"Mae'r adroddiad hwn yn cynnig egwyddorion clir a dull ymarferol i gael dadl hirben a chadarnhaol am sut y gallwn lunio Cynulliad sy’n gweithio’n well i bleidleiswyr a hybu gwell wleidyddiaeth i Gymru."

DIWEDD

Nodiadau i'r Golygydd:

1. Mae copi llawn o'r adroddiad ynghlwm a hefyd ar gael yn http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/publications/:

2. Mae'r adroddiad ‘Maint yn Cyfrif’ a wnaeth yr achos dros Cynulliad mwy o faint ar gael yma.

3. Corff ymgyrchu annibynnol yw Electoral Reform Society (ERS) Cymru sy’n gweithio i hyrwyddo hawliau etholwyr ac adeiladu gwell democratiaeth yng Nghymru. Rydym ni’n cynnig llais annibynnol ac yn gweithio i ffurfio’r drafodaeth ddemocrataidd ar bob lefel. Rydym ni’n gosod buddiannau’r dinasyddion yn ein democratiaeth yn gyntaf.

Rydym ni’n credu:

— Bod pob pleidlais a phob barn o werth ac yn haeddu gwrandawiad

— Y dylai pawb fod yn gallu gwneud penderfyniadau ar yr hyn sy’n effeithio ar eu bywydau

— Y dylai ein sefydliadau adlewyrchu’r bobl mae nhw’n eu gwasanaethu

— Y dylai pobl allu dal y rheini sydd â grym i gyfrif

— Y dylai gwleidyddiaeth gynnig dewisiadau go iawn i bobl

Am ragor o wybodaeth am Electoral Reform Society Cymru, ewch i www.electoral-reform.org.uk

4. Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn ganolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n ymgymryd ag ymchwil arloesol ar bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi gwleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop.

5. Mae Prifysgol Caerdydd wedi'i chydnabod mewn asesiadau annibynnol y llywodraeth fel un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain ac mae'n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion sy’n gwneud ymchwil dwys y DU. O dan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 cafwyd Prifysgol Caerdydd y 5ed Brifysgol yn y DU am ragoriaeth ymchwil. Ymhlith ei staff academaidd mae dau enillydd Nobel, gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel 2007 am Feddygaeth, Athro Canghellor y Brifysgol Syr Martin Evans. Wedi’i sefydlu drwy Siarter Frenhinol ym 1883, heddiw mae'r Brifysgol yn cyfuno cyfleusterau modern trawiadol ac agwedd ddeinamig tuag at addysgu ac ymchwil. Mae ehangder arbenigedd y Brifysgol yn cynnwys: Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol; Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd; a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ynghyd ag ymrwymiad hirsefydlog i ddysgu gydol oes. Mae Sefydliadau Ymchwil blaenllaw Caerdydd yn cynnig dulliau newydd radical i ymdrin â phroblemau byd-eang. www.cardiff.ac.uk

Electoral Reform Society win ‘Westminster’s Oscar’ for democratising devolution debate

30th November 2016
30 Nov 2016
Tags: 
PSA Awards
citizens' assemblies
Citizens' Assembly
Democracy Matters
PSA
award

Share

Contact Tel: 
07717211630

For immediate release, 30th November 2016

Statement from Electoral Reform Society. For more information, quotes or comment, contact Josiah Mortimer, ERS Communications Officer, on 07717211630, josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk


The Electoral Reform Society and leading academics picked up the Democratic Innovation Award for their Citizens’ Assembly project at last night's (29th November) Political Studies Association Annual Awards in Westminster.

The project brought together politicians, regional leaders and the public to debate the government’s English devolution plans at a local level, with the Democracy Matters’ citizens’ assemblies aiming to address the gap that has emerged between the public and formal politics.

Between October and November 2015, two pilot assemblies were run in Southampton (Assembly South) and Sheffield (Assembly North) and to ask how new regional powers can be established in a form that is supported by the people who live locally.

Katie Ghose, Chief Executive of the Electoral Reform Society, said:

"This prize means a great deal - especially to those who believe involving citizens in political processes is central to building a healthy democracy. At a time of growing disillusionment in mainstream politics, it's vital that politicians at all levels recognise the need to close the democratic gap and give voters a real say over their communities.” 

The pilot assemblies compared and contrasted different assembly design types and revealed how to ‘do’ politics differently and the long-term benefits of such an approach in an era that appears defined by anti-politics.

Ghose added:

"Democracy Matters was a truly collaborative and innovative effort between universities and the Electoral Reform Society, and offers a framework for promoting positive, evidence-based change in our democracy. It's an honour to receive this award on behalf of all the academics and individuals who organised it - but more importantly, for the local citizens who put in so much of their time and energy to deliberate about devolution.”  

Now in its 15th year, the PSA Awards pays tribute to those that have made outstanding contributions to the study and conduct of politics in the past year. The Citizens’ Assembly project achieved both, by bringing together an alliance of university researchers and civil society organisations to pilot new ways of promoting informed public engagement around the English devolution agenda.

Professor Will Jennings, Professor of Political Science and Public Policy at the University of Southampton, said:

“The citizens’ assemblies in Southampton and Sheffield challenged the myth that people are disengaged from politics. When citizens are given the chance to assess a range of positions and possibilities they do it with gusto – people are more than capable of grappling with complex questions about the way we are governed.

“This marks an important contribution to the conversation about politics and democracy in this country. We have shown there is a real potential for a new way of doing things.”

On receiving the award, Katie Ghose said:

"At a time of huge constitutional upheaval, involving citizens is not only desirable – it’s essential. The EU referendum was the start, not the end, of public involvement in constitutional issues, and it’s time to put words about ‘building a democracy that works for everyone’ into action.”

The Democracy Matters team consisted of Katie Ghose (Electoral Reform Society), Matt Flinders (University of Sheffield), Will Jennings (University of Southampton), Edward Molloy (Electoral Reform Society), Brenton Prosser (University of Sheffield), Alan Renwick (University College London), Graham Smith (University of Westminster), Paulo Spada (University of Southampton) and Gerry Stoker (University of Southampton).

As an ESRC-funded ‘rapid response’ project, Democracy Matters demonstrates the capacity of the social sciences to undertake rigorous, risky and high-impact research in an agile and highly responsive manner.

The master of ceremonies on the evening was Jon Snow (Channel 4 News), and the award was presented by the First Minister for Wales, Carwyn Jones. Other winners include Grayson Perry (Contribution to the Arts and Culture), Michael Ignatieff (International Recognition Award), Gordon Brown (Lifetime Achievement in Politics) and Ruth Davidson (Best Use of Social Media).

ENDS

Read more about the Citizens’ Assemblies project here: http://citizensassembly.co.uk/ and here http://www.huffingtonpost.co.uk/katie-ghose/citizens-assemblies-_b_9719200.html

 • The 15th Annual PSA Awards was held at Church House, Westminster, London on 29 November 2016 to celebrate noteworthy academics, journalists, politicians, political campaigners and policy-makers who have made significant contributions to the conduct and study of politics.Notes to editors
 • This year’s Awards Jury included Robert Barrington (Executive Director, Transparency International), Stephen Khan (Editor, The Conversation), Marjorie Wallace (CEO, SANE) and Professor Matthew Flinders (Chair, PSA).
 • The 2016 PSA Awards were sponsored by The Alliance for Useful Evidence, Elsevier, Routledge, SAGE Publications and YouGov.
 • Photos from the event will be available from Wednesday 30 November via the PSA Flickr account.
 • The Awards ceremony will be broadcast by BBC Parliament and available to view on BBC iPlayer after the event
 • Follow social media coverage of the awards at @PolStudiesAssoc and #PSAAwards.